Analiza wideo pantografu – PG.PVA

System obserwacji pantografu pozwala na analizę jego położenia względem trakcji oraz rejestrowanie rozbłysków.

W przypadku ustawienia linii styku odbieraka z linią trakcyjną poza dopuszczalnym obszarem lub w przypadku wystąpienia wyładowania, fragment zarejestrowanego obrazu zostaje specjalnie oznaczony i zablokowany przed nadpisem. Dyspozytor informowany jest o tym fakcie poprzez system zarządzania (oprogramowanie serwerowe do zdalnej obsługi systemów monitoringu wizyjnego w pojazdach), który automatycznie pobiera zdjęcia ze zdarzenia z pozycją GPS. Pozwala to na podjęcie działań polegających m.in. na zgłoszeniu awarii administratorowi sieci trakcyjnej i późniejsze wyjaśnianie sporów na linii właściciel trakcji – właściciel/operator taboru. Dzięki wyposażeniu kamer pantografu w oświetlacze podczerwieni dalekiego zasięgu analiza jest możliwa w każdych warunkach oświetleniowych.

Cechy oprogramowania:

  • Analiza położenia i pochyleń pantografu względem trakcji
  • Analiza rozbłysków trakcji
  • Analiza wbudowana w kamerę lub realizowana przez oprogramowanie rejestratora
  • Możliwość integracji z systemem CMS i/lub diagnostyki pokładowej/online
  • Wysoka skuteczność w każdych warunkach oświetleniowych