Zdalna obsługa systemów – BBR.CMS

Oprogramowanie serwerowe BBR.CMS pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu wizyjnego obejmujących m.in. budynki i pojazdy oraz ich zdalną obsługę z poziomu operatora/dyspozytora

Coraz bardziej wydajne metody transmisji danych powodują ciągły wzrost popularności systemów monitoringu wizyjnego w architekturze rozproszonej, ze zdalnym zarządzaniem z poziomu jednej aplikacji. Oferujemy elastyczne, łatwo skalowalne, zaawansowane funkcjonalnie i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie CMS. Dostęp do systemów w budynkach, pojazdach i zainstalowanych na terenach zewnętrznych jest możliwy z poziomu aplikacji i/lub przeglądarki internetowej z różnych lokalizacji i przez wielu użytkowników. BBR.CMS umożliwia wymianę informacji (w tym m.in. dot. statusu i awarii, danych dot. logowania, wysyłania i odbierania wiadomości, szczegółowych danych urządzeń i ich parametrów oraz logów systemowych). Dostępne są również funkcje zdalnego podglądu na żywo (w formie okresowo zrzucanych zdjęć z kamer oraz w formie płynnej), pobierania danych ze wskazanych lokalizacji z funkcją zamawiania, zdalnej konfiguracji
i aktualizacji, obsługi sygnałów alarmowych oraz kontroli dostępu do systemów. Dzięki jednoczesnej obsłudze nawet do kilkuset urządzeń oraz elastyczności oprogramowania i konfiguracji, z jednego miejsca można zarządzać rejestratorami i kamerami większości producentów.

 

Cechy oprogramowania:

  • Wysoka skalowalność i funkcjonalność
  • Szerokie możliwości wymiany informacji i danych (w tym m.in. zdalnej diagnostyki, podglądu na żywo, zamawiania nagrań, obsługi zdarzeń alarmowych)
  • Elastyczność konfiguracji z innymi rejestratorami i systemami centralnymi
  • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań Klienta
  • Obsługa z poziomu aplikacji i/lub z poziomu www
  • Niskie wymagania sprzętowe
  • Pobieranie nagrań wraz z odtwarzaczem umożliwia łatwe przekazywanie danych służbom