Oprogramowanie do systemów interkom w pojazdach – PG.IC

Oprogramowanie serwerowe interkomów zarządza łącznością pomiędzy pasażerami,
a prowadzącym pojazd i/lub konduktorem. Wbudowane narzędzia do kolejkowania połączeń
i eliminacji zakłóceń zapewniają niezawodność systemów awaryjnego powiadamiania maszynisty

Oprócz zarządzania połączeniami oprogramowanie posiada szerokie możliwości integracji z innymi systemami – monitoringu wizyjnego (np. uruchamianie podglądu z kamery skierowanej na interkom, zapisywanie w rejestratorze dźwięku z mikrofonu interkomu), informacji pasażerskiej (wygłaszanie komunikatów dot. trasy) oraz rejestratora zdarzeń (zapisywanie logów po uruchomieniu interkomu). PG.IC steruje też połączeniem pojazdów w trakcji wielokrotnej – naciśnięcie interkomu w dowolnym składzie powoduje uruchomienie komunikacji z kierownikiem/maszynistą w składzie prowadzącym.

Cechy oprogramowania:

  • Wbudowane narzędzia podtrzymywania połączenia z wysokiej jakości dźwiękiem
  • Zarządzanie kolejkowaniem przychodzących połączeń
  • Możliwość rejestracji przychodzących połączeń
  • Współpraca z innymi systemami pokładowymi
  • Elastyczność konfiguracji
  • Obsługa trakcji wielokrotnej w pojazdach szynowych