Oprogramowanie diagnostyki online pojazdów

Oprogramowanie diagnostyki online zapewnia rejestrowanie i przesyłanie drogą bezprzewodową aktualnych informacji o stanie pojazdu do serwera systemu w siedzibie Klienta. Tym samym System Diagnostyki online zapewnia możliwość zdalnego monitorowania parametrów pojazdu.

W skład pakietu oprogramowania wchodzą 2 moduły – Collector zainstalowany w pojeździe gromadzący i przetwarzający dane oraz Serwer Diagnostyki, którego zadaniem jest odbieranie danych z pojazdów i ich wizualizacja wraz z interfejsem użytkownika dostępnym w przeglądarce internetowej. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej operator może przekazać kierowcy wskazówki i polecenia dot. dalszego postępowania. Oprogramowanie może gromadzić i wyświetlać w graficznej formie dowolne dane zgodnie z życzeniem Klienta (o ile będą dostępne w magistrali CAN pojazdu lub poprzez sieć Ethernet) razem z klasyfikacją błędów. Dla każdego z pojazdów można zdefiniować subskrypcje, czyli określić, które parametry diagnostyczne, oraz którym łączem system ma odbierać.

Cechy systemu:

  • Podgląd na żywo statusu wszystkich pojazdów
  • Gromadzenie danych o statusie pojazdu
  • Przekazywanie wskazówek dot. dalszego postępowania w przypadku awarii
  • Klasyfikacja błędów
  • Generowanie raportów o parametrach pojazdu
  • Intuicyjny interfejs w przeglądarce internetowej
  • Możliwość generowania zestawień dla poszczególnych typów floty
  • Możliwość integracji z innymi systemami pokładowymi – np. monitoringiem wizyjnym, blokadą alkoholową