Kontrola Dostępu

Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu (KD) jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze.

Za pomocą dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość w bardzo szybki i prosty sposób wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp.

Podstawą działania systemu kontroli dostępu jest autoryzacja użytkowników. Najczęściej stosowanym sposobem autoryzacji w systemie KD są karty zbliżeniowe, stanowiące w systemie unikalny identyfikator użytkownika. Tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa, można zastosować techniki biometryczne, gdzie nie występują problemy związane z kradzieżą czy zgubieniem kart.

Cechy systemu:

  • Ochrona obiektu przed wejściem osób nieupoważnionych
  • Nowoczesny i wygodny sposób identyfikacji użytkowników
  • Współpraca z systemami rejestracji czasu pracy
  • Współpraca z systemami SSWiN, CCTV
  • Aktualizacje oprogramowania
  • Stopniowe wdrażanie systemu oraz rozbudowa w oparciu o kolejne punkty kontroli dostępu itd.