Sygnalizacja Włamania i Napadu (SSWiN)

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu to najpopularniejsze metody zabezpieczenia mienia. Powiadamiają o próbach włamania na teren chronionego obiektu, jednocześnie informując odpowiednie służby ochrony. Stosowane przez nas urządzenia posiadają atesty i homologacje dopuszczające do użytku na terenie całej Europy w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia.  W systemach wykorzystujemy centrale mikroprocesowe oraz wszelkiego rodzaju czujki: podczerwieni, magnetyczne, stłuczeniowe, ultradźwiękowe i inne. Oprócz standardowych zabezpieczeń wewnętrznych oferujemy również ochronę zewnętrzną w postaci barier podczerwieni aktywnej, pasywnej, bariery mikrofalowej itp.

Cechy systemu:

  • Minimalizacja strat materialnych;
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
  • Integracja z innymi systemami zabezpieczeń tj.: telewizja przemysłowa, kontrola dostępu, PPOŻ;
  • Niskie koszty urządzeń i wysoka niezawodność.