Najnowsze wydarzenia

Systemy

img

Monitoring wizyjny w pojazdach

img

Telewizja przemysłowa (CCTV)

img

Interkomy EN50155/TSI PRM

img

Wideorejestracja szlaku kolejowego

img

Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy

img

Kontrola Dostępu

img

Sygnalizacja Włamania i Napadu (SSWiN)

img

Diagnostyka online

img

Kamery termowizyjne

img

Wi-Fi w pojazdach

Systemy CCTV w pojazdach poprawiają bezpieczeństwo pasażerów i w znacznym stopniu wspomagają pracę policji i służb ochrony. Pełnią również rolę prewencyjną i przyczyniają się do spadku liczby aktów wandalizmu i kradzieży popełnianych w środkach komunikacji zbiorowej

Oferujemy systemy IP oparte o własne rozwiązania – autorskie oprogramowanie i urządzenia, które gwarantują zapis wysokiej jakości nagrań z kamer i wysoką funkcjonalność. Oprogramowanie jest dedykowane do rozwiązań w komunikacji publicznej i oprócz nagrywania i wyświetlania obrazu posiada bardzo szerokie możliwości komunikacji z serwerem zajezdniowym lub na stanowisku dyspozytora – np. poprzez przesyłanie wszystkich zdarzeń, podgląd na żywo z kamer, zdalne pobieranie nagrań i dwustronną komunikację audio z prowadzącym pojazd. Oprogramowanie dyspozytorskie dostępne jest zarówno w wersji aplikacji dla systemów Windows oraz jako aplikacja webowa (do obsługiwania poprzez komputery, tablety lub telefony). Program może posiadać też dodatkowe funkcje analizy obrazu, jak na przykład wykrywanie pozostawionych obiektów, analiza pantografu, analiza zachowania prowadzącego pojazd, analiza martwego pola czy rozpoznawanie twarzy.

 

Cechy systemu:

 • Rejestracja obrazu w rozdzielczości Full HD lub wyższej
 • Możliwość w pełni zdalnej obsługi systemu z siedziby operatora, w tym pobierania (zamawiania) nagrań, podglądu online z kamer i raportowania statusów poprzez Wi-Fi i GSM
 • Kompresja obrazu H.265
 • Funkcje zdalnej, bezprzewodowej obsługi dostępne dla dyspozytora z poziomu aplikacji oraz www
 • Łatwa rozbudowa (np. o inteligentną analizę obrazu) i elastyczność konfiguracji
 • Reakcja systemu na sygnały z pojazdu i ich rejestracja np. podgląd z kamer lusterkowych przy wjeździe na stację
 • Możliwość integracji z innymi systemami z pojazdu – Systemem informacji Pasażerskiej, Systemem Interkomów, Diagnostyką on-line, Rejestratorem Zdarzeń
 • Wbudowany akcelerometr pozwala na analizę stylu jazdy prowadzącego (gwałtowne ruszanie/hamowanie/skręcanie)
 • Autorskie oprogramowanie pozwala na tworzenie systemów szytych na miarę

Systemy telewizji przemysłowej stały się obecnie standardem w przestrzeni publicznej, na osiedlach mieszkaniowych, w sklepach, dworcach, zajezdniach i innych obiektach. Ich zastosowanie motywowane jest przede wszystkim chęcią zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i ograniczenia aktów wandalizmu

Zastosowanie kamer niejednokrotnie przyczyniło się do ustalenia sprawców przestępstw i wykroczeń, pomagało rozstrzygnąć kwestie sporne (np. przy wypadkach komunikacyjnych) oraz pomagało w odnalezieniu osób zaginionych. Ponadto, współczesne narzędzia analityki wideo, takie jak rozpoznawanie twarzy, określanie płci i wieku osób, zliczanie obiektów, detekcja ruchu czy tworzenie tzw. „map ciepła” sprawiają, że systemy CCTV działają w sposób coraz bardziej automatyczny i mogą być źródłem danych o klientach dla placówek handlowych i usługowych. Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego buduje się w oparciu o urządzenia cyfrowe IP, które pozwalają uzyskać lepszą jakość obrazu i funkcjonalność. Standardem są też funkcje zdalnej obsługi, pobierania nagrań, podglądu na żywo z kamer przez Internet i aplikacje na urządzenia mobilne. Systemy CCTV IP łączone są w jedną platformę m.in. z kontrolą dostępu do budynków, systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i pozwalają tworzyć zintegrowane systemy bezpieczeństwa.

Cechy systemu: 

 • Rejestracja obrazu w rozdzielczości nawet do 8Mpix
 • Możliwość tworzenia systemów rozproszonych z zarządzaniem z jednej lokalizacji operatora
 • Kompresja obrazu H.265
 • Funkcje lokalnej i zdalnej obsługi dostępne z poziomu aplikacji oraz www
 • Łatwa rozbudowa (np. o inteligentną analizę obrazu) i elastyczność konfiguracji
 • Możliwość integracji z innymi systemami – kontroli dostępu, PPOŻ, SSWiN
 • Autorskie oprogramowanie pozwala na tworzenie systemów szytych na miarę

Oferujemy interkomy umożliwiające łączność pomiędzy pasażerami, a prowadzącym pojazd. Interkomy łączą się z panelem odbiorczym
w kabinie maszynisty poprzez Voice over IP, a ponadto mogą wymieniać informacje z innymi systemami np. w celu przełączenia obrazu z kamery monitoringu, która skierowana jest na aktywny interkom. Wszystkie przychodzące połączenia ustawiane są w kolejce i odbierane w kolejności przychodzących zgłoszeń. Urządzenia spełniają normy TSI PRM oraz TSI Loc&Pas, dzięki czemu umożliwiają korzystanie z interkomów osobom niepełnosprawnym.

 • Oznaczenia Braille'a zgodnie z normami TSI
 • Power over Ethernet 802.3af, VoIP, SIP
 • Automatyczna regulacja głośności, automatyczna regulacja wzmocnienia (mikrofon)
 • Interfejs interkomów jest oznakowany zharmonizowanym znakiem, obejmuje symbole wzrokowe i wyczuwalne    dotykiem oraz wysyła wzrokowy i dźwiękowy sygnał, że urządzenie zostało uruchomione
 • Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN 50155, EN 45545, EN 61373,  EN 60068) 

Cechy systemu:

 • Szybka komunikacja między pasażerami a prowadzącym pojazd
 • Ustawianie w kolejce przychodzących połączeń
 • Możliwość rejestracji przychodzących połączeń
 • Współpraca z innymi systemami pokładowymi
 • Oznaczenia Braille'a zgodnie z normami TSI
 • Power over Ethernet 802.3af, VoIP, SIP
 • Automatyczna regulacja głośności, automatyczna regulacja wzmocnienia (mikrofon), aktywna redukcja hałasu tła
 • Interfejs interkomów jest oznakowany zharmonizowanym znakiem, obejmuje symbole wzrokowe i wyczuwalne dotykiem oraz wysyła wzrokowy i dźwiękowy sygnał, że urządzenie zostało uruchomione
 • Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN50155, EN45545, EN61373, EN60068)

System zapewnia widoczność w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Kamery rejestrują obraz w jakości min. Full HD do 60 kl/s. oraz dźwięk z kabiny z wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu.

 

Dzięki wysokiej rozdzielczości, czułości oraz zaawansowanym funkcjom kamer takich jak np. WDR, wysoka jakość nagrań umożliwia odczyt znaków i barwy semaforów. System posiada możliwość łatwej rozbudowy o dodatkowe kamery lub system zdalnego zarządzania CMS.

Cechy systemu:

 • Wysoka jakość nagrań z kamer
 • Niska cena systemu w podstawowej konfiguracji
 • Możliwość rozbudowy np. o kamery obserwujące sprzęg, przedział maszynowy, kamery lusterkowe lub o oprogramowanie CMS umożliwiające podgląd przez sieć obrazu z kamer, zdalną diagnostykę lub zdalne pobieranie nagrań
 • System spełnia wymagania UTK i jest zgodny z wymaganiami dot. zastosowania w taborze kolejowym (EN50155, EN45545)

System wykrywa i rozpoznaje twarze w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze strumieni jednej lub wielu kamer IP. Identyfikacja osób uzupełnia system kontroli dostępu, a także wspiera pracę ochrony, dział marketingu lub zarządzanie procesami w firmie

Program tworzy model 3D twarzy zapisanej w bazie danych, co pozwala rozpoznawać ludzi w różnych ujęciach i warunkach zmiennego oświetlenia. Algorytm jest w stanie określić płeć i oszacować wiek osoby.

Istnieje możliwość tworzenia bazy danych osób pożądanych i niepożądanych (blacklist). Po wykryciu osoby z bazy wysyłany jest alarm (e-mail, sms, informacja na ekranie, sygnał do innych systemów), a zdarzenie zapisywane jest w historii wraz z datą i godziną, numerem kamery oraz zdjęciem rozpoznanej osoby.

Cechy systemu:

 • Wykrywanie wielu twarzy w czasie rzeczywistym oraz ich rozpoznawanie ze strumienia wideo kamer
 • Przesyłanie alarmu i sygnału rozpoznania do administratorów w czasie rzeczywistym
 • Łatwe dodawanie bazy danych i przeszukiwanie jej przy użyciu różnych filtrów
 • Możliwość zapisywania pojedynczej twarzy w bazie danych, jak i grupowania już zapisanych twarzy
 • Rejestrowanie wszystkich obrazów twarzy z datą i indeksem czasowym
 • Proste i szybkie przeszukiwanie historii rejestrowania poprzez różne filtry
 • Rozpoznanie twarzy nawet w przypadku założenia okularów, kapelusza czy przy mocnym makijażu pod kątem do 30°
 • Określanie wieku i płci osoby na postawie obrazu twarzy
 • Możliwość wykorzystania już zainstalowanych kamer IP

Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu (KD) jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze.

Za pomocą dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość w bardzo szybki i prosty sposób wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp.

Podstawą działania systemu kontroli dostępu jest autoryzacja użytkowników. Najczęściej stosowanym sposobem autoryzacji w systemie KD są karty zbliżeniowe, stanowiące w systemie unikalny identyfikator użytkownika. Tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa, można zastosować techniki biometryczne, gdzie nie występują problemy związane z kradzieżą czy zgubieniem kart.

Cechy systemu:

 • Ochrona obiektu przed wejściem osób nieupoważnionych
 • Nowoczesny i wygodny sposób identyfikacji użytkowników
 • Współpraca z systemami rejestracji czasu pracy
 • Współpraca z systemami SSWiN, CCTV
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Stopniowe wdrażanie systemu oraz rozbudowa w oparciu o kolejne punkty kontroli dostępu itd.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu to najpopularniejsze metody zabezpieczenia mienia. Powiadamiają o próbach włamania na teren chronionego obiektu, jednocześnie informując odpowiednie służby ochrony. Stosowane przez nas urządzenia posiadają atesty i homologacje dopuszczające do użytku na terenie całej Europy w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia.  W systemach wykorzystujemy centrale mikroprocesowe oraz wszelkiego rodzaju czujki: podczerwieni, magnetyczne, stłuczeniowe, ultradźwiękowe i inne. Oprócz standardowych zabezpieczeń wewnętrznych oferujemy również ochronę zewnętrzną w postaci barier podczerwieni aktywnej, pasywnej, bariery mikrofalowej itp.

Cechy systemu:

 • Minimalizacja strat materialnych;
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
 • Integracja z innymi systemami zabezpieczeń tj.: telewizja przemysłowa, kontrola dostępu, PPOŻ;
 • Niskie koszty urządzeń i wysoka niezawodność.

System Diagnostyki online zapewnia przesyłanie drogą bezprzewodową aktualnych informacji o stanie pojazdu do serwera systemu w siedzibie Klienta. Tym samym System Diagnostyki online zapewnia możliwość zdalnego monitorowania parametrów pojazdu.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej dyspozytor może przekazać kierowcy wskazówki i polecenia dot. dalszego postępowania. System może gromadzić i wyświetlać w graficznej formie dowolne dane zgodnie z życzeniem Klienta (o ile będą dostępne w magistrali CAN pojazdu lub poprzez sieć Ethernet).

Zasada działania

Każdy obiekt z temperaturą powyżej zera emituje możliwe do wykrycia promieniowanie. Kamera termowizyjna z pomocą algorytmów zamienia promieniowanie na skalę barw i dopasowuje temperaturę na podstawie skali.

Zastosowanie

Kamery termowizyjne pozwalają na detekcję temperatury na poziomie skóry z wysoką dokładnością. Coraz częściej znajdują zastosowanie do skanowania temperatury m.in. w urzędach, na dworcach, w biurach i w sklepach. Rozwiązanie stanowi istotny element wspomagający w walce z COVID-19.

Zalety

1. Wysoka skuteczność: Wystarczy jedna sekunda aby dokonać detekcji temperatury, tym samym możliwe jest dokonanie pomiaru wielu osobom w bardzo krótkim czasie

2. Bezpieczeństwo: Kamery termowizyjne nie wymagają kontaktu z badaną osobą, pomiar może zostać wykonany przez kamerę z odległości od 1 do 6 metrów.

Elementy

Kamera termowizyjna, statyw, switch PoE, kalibrator „Black Body” (opcjonalnie), przewody, oprogramowanie, podłączenie do stanowiska operatora

Zalety rozwiązania

• Ze skutecznością na poziomie ±0.3 ℃, rozwiązanie minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów,

• Oprócz obrazu skali temperatury z kamer oprogramowanie na żywo wskazuje wartość liczbową temperatury ciała osób przechodzących,

• Kamery z hybrydową funkcjonalnością – obraz wizyjny oraz termowizyjny,

• Funkcja „Fusion” - nałożenie obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny,

• Wbudowane diody podczerwieni o zasięgu do 40 m

• Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze i daje szerokie możliwości konfiguracji i ostrzegania o detekcji osób z przekroczoną temperaturą.

Kamera termowizyjna

• Rozdzielczość termowizyjna: 160 × 120;

• Ogniskowa modułu termowizyjnego: 3 mm lub 6 mm;

• Rozdzielczość optyczna: 2688 × 1520;

• Ogniskowa modułu optycznego:  4 mm / 8 mm;

• Tryb wideo: „Fusion” - nałożenie obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny; 

• Skuteczność: ± 0.3℃ (z kalibratorem);

• Wsparcie dla alarmów dźwiękowych

Kamera termowizyjna typu „turret”

• Rozdzielczość termowizyjna: 160 × 120;

• Ogniskowa modułu termowizyjnego: 3 mm lub 6 mm;

• Rozdzielczość optyczna: 2688 × 1520;

• Ogniskowa modułu optycznego: 4 mm / 8 mm;

• Tryb wideo: „Fusion” - nałożenie obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny;

• Skuteczność: ± 0.3℃ (z kalibratorem) •Wsparcie dla alarmów dźwiękowych;

Kalibrator

• Rozdzielczość temperaturowa: 0.1℃ •Dokładność: ±0.1℃ •Stabilność temperaturowa: ±0.1℃/h

Detekcja wspomagana przez sztuczną inteligencję

Analiza obrazu przez kamery termowizyjne koncentruje się na ludzkiej skórze i redukuje ilość fałszywych alarmów wywołanych przez inne źródła ciepła

Ostrzeganie dźwiękowe

Wbudowany w moduł dźwiękowy może automatycznie sygnalizować alarm informując tym samym operatora o wykryciu osoby
z podwyższoną temperaturą

Unikalny algorytm, duże doświadczenie

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu do analizy oraz danym zbieranym z coraz większej ilości wdrożeń na całym świecie osiągnięto bardzo wysoką skuteczność rozwiązania

Możliwość integracji

Rozwiązanie stanowi doskonałe uzupełnienie systemu bezpieczeństwa i ma łatwą możliwość integracji np. z systemem monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i systemem alarmowym.

System mobilnego dostępu do Internetu składa się z urządzeń montowanych w pojazdach (np. router, antena) oraz systemu zarządzania Wi-Fi w pojazdach na stanowisku CMS systemu monitoringu. Pasażerowie mogą uzyskać dostęp do Internetu poprzez akceptację regulaminu lub poprzez zarejestrowanie się.

 • Dostęp do Internetu może być wydzielony na bezpłatny o mniejszej prędkości i płatny o większej prędkości. Po wyborze sieci Wi-Fi pojazdu pasażer zostanie przekierowany na wybraną stronę, gdzie mogą być umieszczone np. informacje turystyczne w różnych językach i reklamy. System zarządzania Wi-Fi dodatkowo wizualizuje położenie pojazdów na Google Maps z podaniem przystanku, prędkości i informacjami o natężeniu ruchu. Można także odtworzyć przebieg trasy pojazdu co jest bardzo użyteczne przy np. rozliczaniu opóźnień. System zarządzania Wi-Fi umożliwia zdalne i pełne zarządzanie urządzeniami i siecią w pojeździe. Wyświetla tez informacje o
 • podłączonych użytkownikach, co ułatwia np. prowadzenie kampanii reklamowych.

Cechy systemu:

 • Obsługa sieci LTE;
 • Zaawansowany system operatorski wskazujący liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników i położenie pojazdu;
 • Możliwość wydzielenia dostępu;
 • Możliwość stworzenia strony startowej z reklamami;
 • Router może być wyposażony w 2 kieszenie na karty SIM i funkcję automatycznego przełączania operatorów w przypadku braku sieci.

Oprogramowanie

img

Oprogramowanie rejestratorów monitoringu wizyjnego – BBR

img

Zdalna obsługa systemów – BBR.CMS

img

Analiza wideo pantografu – PG.PVA

img

Oprogramowanie do systemów interkom w pojazdach – PG.IC

img

Oprogramowanie diagnostyki online pojazdów

Od ponad 10 lat piszemy i rozwijamy oprogramowanie do rejestratorów systemów monitoringu wizyjnego, które z powodzeniem zostało wdrożone w ok. 1000 instalacji

Oprogramowanie jest dedykowane do pracy w systemach monitoringu mobilnego (w pojazdach), w systemach budynkowych działających w architekturze klient – serwer oraz systemach zintegrowanych (np. pojazdy – zajezdnia – przystanki). Umożliwia między innymi łatwą integrację z innymi instalacjami (systemy alarmowe, kontroli dostępu, informacja pasażerska, interkomy), reakcję na wejścia cyfrowe (np. otwarcie drzwi w pojeździe), zdalne zarządzanie z poziomu dyspozytora/operatora oraz rozbudowę o dodatkowe moduły analityki obrazu. Elastyczność konfiguracji pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz obejmujących nawet do kilkuset rejestratorów i kamer. Oprogramowanie BBR obsługuje wszystkie kamery zgodne ze standardem ONVIF z podglądem na żywo, nagrywaniem, odtwarzaniem i strumieniowaniem rozdzielczości do 12 Mpx.

Cechy oprogramowania:

 • Kompresja H.265
 • Wysoka niezawodność i funkcjonalność
 • Zaawansowane funkcje analizy obrazu
 • Łatwa integracja z innymi systemami w pojazdach/budynkach oraz reakcja na sygnały z zewnątrz
 • Obsługa e-map dla obiektów o wysokiej liczbie urządzeń
 • Rejestrowanie danych z innych systemów (Informacja pasażerska, POS)
 • Elastyczność konfiguracji z innymi rejestratorami i systemami centralnymi
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań Klienta
 • Wbudowany Web Server
 • Bezpieczeństwo danych gwarantowane przez szyfrowanie nośników
 • Możliwość wyboru formatów nagrywania - mp4 lub format kodowany, bez możliwości odtworzenia bez dedykowanego oprogramowania

Oprogramowanie serwerowe BBR.CMS pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu wizyjnego obejmujących m.in. budynki i pojazdy oraz ich zdalną obsługę z poziomu operatora/dyspozytora

Coraz bardziej wydajne metody transmisji danych powodują ciągły wzrost popularności systemów monitoringu wizyjnego w architekturze rozproszonej, ze zdalnym zarządzaniem z poziomu jednej aplikacji. Oferujemy elastyczne, łatwo skalowalne, zaawansowane funkcjonalnie i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie CMS. Dostęp do systemów w budynkach, pojazdach i zainstalowanych na terenach zewnętrznych jest możliwy z poziomu aplikacji i/lub przeglądarki internetowej z różnych lokalizacji i przez wielu użytkowników. BBR.CMS umożliwia wymianę informacji (w tym m.in. dot. statusu i awarii, danych dot. logowania, wysyłania i odbierania wiadomości, szczegółowych danych urządzeń i ich parametrów oraz logów systemowych). Dostępne są również funkcje zdalnego podglądu na żywo (w formie okresowo zrzucanych zdjęć z kamer oraz w formie płynnej), pobierania danych ze wskazanych lokalizacji z funkcją zamawiania, zdalnej konfiguracji
i aktualizacji, obsługi sygnałów alarmowych oraz kontroli dostępu do systemów. Dzięki jednoczesnej obsłudze nawet do kilkuset urządzeń oraz elastyczności oprogramowania i konfiguracji, z jednego miejsca można zarządzać rejestratorami i kamerami większości producentów.

 

Cechy oprogramowania:

 • Wysoka skalowalność i funkcjonalność
 • Szerokie możliwości wymiany informacji i danych (w tym m.in. zdalnej diagnostyki, podglądu na żywo, zamawiania nagrań, obsługi zdarzeń alarmowych)
 • Elastyczność konfiguracji z innymi rejestratorami i systemami centralnymi
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań Klienta
 • Obsługa z poziomu aplikacji i/lub z poziomu www
 • Niskie wymagania sprzętowe
 • Pobieranie nagrań wraz z odtwarzaczem umożliwia łatwe przekazywanie danych służbom

System obserwacji pantografu pozwala na analizę jego położenia względem trakcji oraz rejestrowanie rozbłysków.

W przypadku ustawienia linii styku odbieraka z linią trakcyjną poza dopuszczalnym obszarem lub w przypadku wystąpienia wyładowania, fragment zarejestrowanego obrazu zostaje specjalnie oznaczony i zablokowany przed nadpisem. Dyspozytor informowany jest o tym fakcie poprzez system zarządzania (oprogramowanie serwerowe do zdalnej obsługi systemów monitoringu wizyjnego w pojazdach), który automatycznie pobiera zdjęcia ze zdarzenia z pozycją GPS. Pozwala to na podjęcie działań polegających m.in. na zgłoszeniu awarii administratorowi sieci trakcyjnej i późniejsze wyjaśnianie sporów na linii właściciel trakcji - właściciel/operator taboru. Dzięki wyposażeniu kamer pantografu w oświetlacze podczerwieni dalekiego zasięgu analiza jest możliwa w każdych warunkach oświetleniowych.

Cechy oprogramowania:

 • Analiza położenia i pochyleń pantografu względem trakcji
 • Analiza rozbłysków trakcji
 • Analiza wbudowana w kamerę lub realizowana przez oprogramowanie rejestratora
 • Możliwość integracji z systemem CMS i/lub diagnostyki pokładowej/online
 • Wysoka skuteczność w każdych warunkach oświetleniowych

Oprogramowanie serwerowe interkomów zarządza łącznością pomiędzy pasażerami,
a prowadzącym pojazd i/lub konduktorem. Wbudowane narzędzia do kolejkowania połączeń
i eliminacji zakłóceń zapewniają niezawodność systemów awaryjnego powiadamiania maszynisty

Oprócz zarządzania połączeniami oprogramowanie posiada szerokie możliwości integracji z innymi systemami – monitoringu wizyjnego (np. uruchamianie podglądu z kamery skierowanej na interkom, zapisywanie w rejestratorze dźwięku z mikrofonu interkomu), informacji pasażerskiej (wygłaszanie komunikatów dot. trasy) oraz rejestratora zdarzeń (zapisywanie logów po uruchomieniu interkomu). PG.IC steruje też połączeniem pojazdów w trakcji wielokrotnej - naciśnięcie interkomu w dowolnym składzie powoduje uruchomienie komunikacji z kierownikiem/maszynistą w składzie prowadzącym.

Cechy oprogramowania:

 • Wbudowane narzędzia podtrzymywania połączenia z wysokiej jakości dźwiękiem
 • Zarządzanie kolejkowaniem przychodzących połączeń
 • Możliwość rejestracji przychodzących połączeń
 • Współpraca z innymi systemami pokładowymi
 • Elastyczność konfiguracji
 • Obsługa trakcji wielokrotnej w pojazdach szynowych

Oprogramowanie diagnostyki online zapewnia rejestrowanie i przesyłanie drogą bezprzewodową aktualnych informacji o stanie pojazdu do serwera systemu w siedzibie Klienta. Tym samym System Diagnostyki online zapewnia możliwość zdalnego monitorowania parametrów pojazdu.

W skład pakietu oprogramowania wchodzą 2 moduły - Collector zainstalowany w pojeździe gromadzący i przetwarzający dane oraz Serwer Diagnostyki, którego zadaniem jest odbieranie danych z pojazdów i ich wizualizacja wraz z interfejsem użytkownika dostępnym w przeglądarce internetowej. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej operator może przekazać kierowcy wskazówki i polecenia dot. dalszego postępowania. Oprogramowanie może gromadzić i wyświetlać w graficznej formie dowolne dane zgodnie z życzeniem Klienta (o ile będą dostępne w magistrali CAN pojazdu lub poprzez sieć Ethernet) razem z klasyfikacją błędów. Dla każdego z pojazdów można zdefiniować subskrypcje, czyli określić, które parametry diagnostyczne, oraz którym łączem system ma odbierać.

Cechy systemu:

 • Podgląd na żywo statusu wszystkich pojazdów
 • Gromadzenie danych o statusie pojazdu
 • Przekazywanie wskazówek dot. dalszego postępowania w przypadku awarii
 • Klasyfikacja błędów
 • Generowanie raportów o parametrach pojazdu
 • Intuicyjny interfejs w przeglądarce internetowej
 • Możliwość generowania zestawień dla poszczególnych typów floty
 • Możliwość integracji z innymi systemami pokładowymi - np. monitoringiem wizyjnym, blokadą alkoholową

Urządzenia

img

Komputery przemysłowe EN50155/E-mark

img

Monitory i komputery panelowe EN50155

img

Kamera pantografu

img

Interkomy EN50155/TSI PRM

img

Ładowarki USB do komunikacji miejskiej

Oferujemy komputery przemysłowe/rejestratory wideo z wbudowanym switchem PoE w różnych konfiguracjach (moc obliczeniowa, układ wejść i wyjść, moduły GPS/Wi-Fi/4G). Urządzenia spełniają wymagania norm do zastosowania w taborze kolejowym (EN50155, EN45545, EN61373, EN50121-3-2) oraz automotive (E-mark).

Cechy urządzeń:

 • Wyjmowane, amortyzowane, zamykane na klucz kieszenie z funkcją hot-swap
 • Obsługa do 6 dysków 2,5” HDD/SSD lub 4 dysków 2,5” i 1 dysku 3,5”
 • Pasywne chłodzenie
 • Wbudowany panel diodowy lub LED
 • Wbudowane interfejsy USB, COM, CAN, Audio, Wejścia alarmowe, RS485, RS232, Wi-Fi, GPS, GSM
 • Synchronizacja czasu GPS, NTP, z autokomputerem
 • Wbudowany lub zewnętrzny UPS z regulowanym czasem podtrzymania
 • Wbudowany switch PoE (do 16 portów)
 • Zgodność z normami potwierdzona wynikami badań oraz świadectwem homologacji

Oferujemy monitory oraz komputery panelowe. Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN 50155, EN 45545, EN 61373, EN 50121-3-2)

 • Cechy urządzeń:
 • Przekątne ekranu 10”, 12”, 15”, 19”
 • Pojemnościowy panel dotykowy
 • Automatyczna i ręczna regulacja jasności
 • RS232/RS485
 • Wbudowany wydajny procesor
 • Wbudowany dysk SSD
 • Ethernet 1xM12 8p X-Coded 10/100/1000 Mbps oraz 1xM12 4p D-Coded 10/100 Mbps
 • Wbudowane porty USB
 • Zgodność z normami potwierdzona wynikami badań

System nadzoru pracy pantografu pozwala na analizę jego położenia względem trakcji oraz rejestrowanie rozbłysków. W przypadku ustalenia linii styku odbieraka z linią trakcyjną poza dopuszczalnym obszarem,
w przypadku wystąpienia wyładowania lub uszkodzenia nakładki pantografu, fragment zarejestrowanego obrazu zostaje specjalnie oznaczony i zablokowany przed nadpisem. Dyspozytor informowany jest o tym fakcie poprzez system zarządzania (oprogramowanie dyspozytorskie systemów monitoringu w pojazdach), który automatycznie pobiera zdjęcia ze zdarzenia z pozycją GPS. Pozwala to m.in. na zgłoszenie awarii administratorowi sieci trakcyjnej. Kamery do obserwacji pantografu są umieszczone w podgrzewanych obudowach
z oświetlaczami podczerwieni i opcjonalnie z funkcją samooczyszczenia.Cechy systemu:

 • analiza położenia i pochyleń względem trakcji
 • analiza rozbłysków trakcji
 • analiza wbudowana w kamerę
 • integracja z systemem zarządzania/diagnostyki pokładowej
  i systemem monitoringu w pojeździe.

Wytrzymała obudowa, wysoki stopień szczelności, wbudowana grzałka i oświetlacz podczerwieni dalekiego zasięgu zabudowany poza szybą obiektywu sprawiają, że kamera PAN-2VA.1 doskonale nadaje się do zastosowania jako kamera obserwująca pantograf.

Cechy urządzeń:

 • Aluminiowa obudowa
 • Stopień szczelności IP68, odporność na uderzenia IK10
 • Obsługa rozdzielczości Full HD przy nawet 60 kl/s
 • Ochronna szyba P2A
 • Szeroki zakres wyboru długości ogniskowej obiektywu – od 2,0mm do 8,0mm
 • Temperatura pracy od –400 do +700 C
 • Wbudowany oświetlacz podczerwieni z zasięgiem do 50m
 • Możliwość zastosowania oprogramowania do analizy położenia i rozbłysków pantografu
 • Zgodność z normami EN50155 oraz EN45455 potwierdzona wynikami badań

Oferujemy interkomy umożliwiające łączność pomiędzy pasażerami, a prowadzącym pojazd. Interkomy łączą się z panelem odbiorczym w kabinie maszynisty poprzez Voice over IP, a ponadto mogą wymieniać informacje z innymi systemami np. w celu przełączenia obrazu z kamery monitoringu, która skierowana jest na aktywny interkom. Wszystkie przychodzące połączenia ustawiane są w kolejce i odbierane w kolejności przychodzących zgłoszeń. Urządzenia spełniają normy TSI PRM oraz TSI Loc&Pas, dzięki czemu umożliwiają korzystanie z interkomów osobom niepełnosprawnym.

 • Oznaczenia Braille'a zgodnie z normami TSI
 • Power over Ethernet 802.3af, VoIP, SIP
 • Automatyczna regulacja głośności, automatyczna regulacja wzmocnienia (mikrofon)
 • Interfejs interkomów jest oznakowany zharmonizowanym znakiem, obejmuje symbole wzrokowe i wyczuwalne    dotykiem oraz wysyła wzrokowy i dźwiękowy sygnał, że urządzenie zostało uruchomione
 • Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN 50155, EN 45545, EN 61373, EN 60068)

Cechy systemu:

 • Szybka komunikacja między pasażerami a prowadzącym pojazd
 • Ustawianie w kolejce przychodzących połączeń
 • Możliwość rejestracji przychodzących połączeń
 • Współpraca z innymi systemami pokładowymi
 • Oznaczenia Braille'a zgodnie z normami TSI
 • Power over Ethernet 802.3af, VoIP, SIP
 • Automatyczna regulacja głośności, automatyczna regulacja wzmocnienia (mikrofon), aktywna redukcja hałasu tła
 • Interfejs interkomów jest oznakowany zharmonizowanym znakiem, obejmuje symbole wzrokowe i wyczuwalne dotykiem oraz wysyła wzrokowy i dźwiękowy sygnał, że urządzenie zostało uruchomione
 • Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN50155, EN45545, EN61373, EN60068)

System ładowarek usb umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych (smartfon, tablet) w środkach transportu publicznego (tramwaje, autobusy)

Oferujemy następujące typy ładowarek do autobusów, tramwajów:

 • ładowarki montowane do poręczy
 • ładowarki montowane do płaskich powierzchni w pojeździe

Cechy ładowarek usb do autobusów, tramwajów:

 • komfort podróżujących
 • montaż do poręczy lub ścian pojazdu
 • rożne wersje modułow
 • dostępna wersja QC 3.0 do szybkiego ładowania
 • zasilanie 12 lub 24V DC
 • certyfikaty CE, ROHS, E-mark, EMC

O nas

img

Klienci i użytkownicy systemu

img

Certyfikaty

img

O firmie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa “EPOKA”

Zespół Szkół Publicznych nr.3 Kobyłka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Warszawski

Towarowa Giełda Energii S.A

Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie

Polski Związek Piłki Nożnej

Fanex sp. z o.o.

Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Metro Warszawskie sp. z o.o.

PKP Intercity S.A

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Polregio sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w Warszawie

Koleje Dolnośląskie S.A

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Orion Kolej

MPK w Częstochowie sp. z o.o.
Tramwaje Śląskie S.A

Volvo Polska sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

MZK w Białej Podlaskiej sp. z o.o.

MKS Dębica sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni

PKM Jaworzno sp. z o.o.

PKM Katowice sp. z o.o.

KM Kołobrzeg

MZK Koszalin sp. z o.o.

MPK Kraków S.A.

MZK Kutno sp. z o.o.

MKS Mielec sp. z o.o.

ZG PKS Rzeszów

MPK Siedlce sp. z o.o.

MZK Stalowa Wola sp. z o.o.

MZK w Jeleniej Górze sp. z o.o.

MZK Leszno

ZTM w Lublinie

Transgór Mysłowice S.A

MPK Łódź sp. z o.o.

ZKM Polkowice

MZK Puławy sp. z o.o.

PKS w Raciborzu sp. z o.o.

MPK Radom sp. z o.o.

Transgór Rybnik S.A

SPGK Sanok sp. z o.o.

MZK Słupsk sp. z o.o.

MPK Świdnica sp. z o.o.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz

Spółka Akcyjna Holding

Solaris Bus&Coach S.A.

ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A

Autosan S.A.

Newag S.A.

MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.

Evobus Polska sp. z o.o.

H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

MPK Łomża

ZPS sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o.

Jesteśmy producentem:

 • urządzeń,
 • układów wspomagających,
 • oprogramowania.


Należymy do:

 • Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei
 • Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej


Posiadamy koncesje MSWiA:

 • Koncesja nr L-0240/04
 • Koncesja nr L-0241/04


Posiadamy certyfikaty:

 • ISO 9001:2015
 • AQAP 2110:2009
 • Certyfikat N-Cage nr 2092H

Polgard istnieje od 1990 roku. Lata doświadczeń w branży zabezpieczeń pozwalają nam spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów i sprawiają, że jesteśmy liderem na rynku zabezpieczeń.

Patrząc w przyszłość, rozpoczęliśmy także rozwój naszego oprogramowania pod kątem analizy obrazu, wdrażając w naszych systemach m.in. system rozpoznawania twarzy. Wymagania stawiane przez Klientów są dla nas wyzwaniem. W kontaktach z Klientami stawiamy na długofalową współpracę, dlatego rozumiemy jak ważne jest dotrzymywanie terminów dostaw oraz niska awaryjność systemów. Jesteśmy znani z tego, że skutecznie dopasowujemy nasze systemy do potrzeb Klienta – zapewnia to produkt dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Od kilku lat Polgard może pochwalić się stałym wzrostem przychodów zatrudnienia, wartości firmy i posiadanego know-how. Zespół naszych projektantów, informatyków i serwisantów nieustannie poszukuje rozwiązań umożliwiających zwiększenie funkcjonalności i integracji systemów.