Trako 2019

Firma Polgard jak co roku brała udział w targach Trako. Nasze stanowisko było odwiedzane zarówno przez Klientów branżowych, jak również przez osoby korzystające z komunikacji miejskiej interesujące się zagadnieniami bezpieczeństwa transportu publicznego. Nasze stoisko stało się miejscem wymiany, cennym dla nas, jak również dla naszych Partnerów, doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju systemów bezpieczeństwa w pojazdach. Wymiana uwag i spostrzeżeń, opartych gównie o doświadczenie ludzi z branży, staje się dla nas inspiracją dla dalszych prac rozwojowych w naszej firmie.