Telewizja przemysłowa

Systemy telewizji przemysłowej stały się obecnie standardem w przestrzeni publicznej, na osiedlach mieszkaniowych, w sklepach, dworcach, zajezdniach i innych obiektach. Ich zastosowanie motywowane jest przede wszystkim chęcią zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i ograniczenia aktów wandalizmu. Zastosowanie kamer niejednokrotnie przyczyniło się do ustalenia sprawców przestępstw i wykroczeń, pomagało rozstrzygnąć kwestie sporne (np. przy wypadkach komunikacyjnych) oraz pomagało w odnalezieniu osób zaginionych. Ponadto, współczesne narzędzia analityki wideo, takie jak rozpoznawanie twarzy, określanie płci i wieku osób, zliczanie obiektów, detekcja ruchu czy tworzenie tzw. „map ciepła” sprawiają, że systemy CCTV działają w sposób coraz bardziej automatyczny i mogą być źródłem danych o klientach dla placówek handlowych i usługowych. Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego buduje się w oparciu o urządzenia cyfrowe IP, które pozwalają uzyskać lepszą jakość obrazu i funkcjonalność. Standardem są też funkcje zdalnej obsługi, pobierania nagrań, podglądu na żywo z kamer przez Internet i aplikacje na urządzenia mobilne. Systemy CCTV IP łączone są w jedną platformę m.in. z kontrolą dostępu do budynków, systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i pozwalają tworzyć zintegrowane systemy bezpieczeństwa.
Oferujemy:

  • pomoc przy doborze urządzeń i projektowanie systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych,
  • montaż i konfigurację instalacji systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych,
  • utrzymanie w sprawności i konserwacje systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych