System interkomów

Moduł maszynisty
Moduł pasażerski
Oferujemy interkomy umożliwiające łączność pomiędzy pasażerami,
a prowadzącym pojazd. Interkomy łączą się z panelem odbiorczym
w kabinie maszynisty poprzez Voice over IP, a ponadto mogą wymieniać informacje
z innymi systemami np. w celu przełączenia obrazu z kamery monitoringu, która skierowana jest na aktywny interkom. Wszystkie przychodzące połączenia ustawiane są w kolejce i odbierane w kolejności przychodzących zgłoszeń. Urządzenia spełniają normy TSI PRM oraz TSI Loc&Pas, dzięki czemu umożliwiają korzystanie z interkomów osobom niepełnosprawnym.


  • Szybka komunikacja między pasażerami a prowadzącym pojazd;
  • Ustawianie w kolejce przychodzących połączeń;
  • Możliwość rejestracji przychodzących połączeń;
  • Współpraca z innymi systemami pokładowymi;
  • Oznaczenia Braille'a zgodnie z normami TSI
  • Power over Ethernet 802.3af, VoIP, SIP;
  • Automatyczna regulacja głośności, automatyczna regulacja wzmocnienia (mikrofon), aktywna redukcja hałasu tła.
  • Interfejs interkomów jest oznakowany zharmonizowanym znakiem, obejmuje symbole wzrokowe i wyczuwalne dotykiem oraz wysyła wzrokowy i dźwiękowy sygnał, że urządzenie zostało uruchomione.
  • Urządzenia spełniają normy wymagane do zastosowania w taborze kolejowym (EN 50155, EN 45545, EN 61373, EN60068)