Emisja reklam

System przeznaczony jest do emitowania na monitorach LCD materiałów multimedialnych oraz różnego rodzaju informacji. Mogą to być np. treści multimedialne (prezentacje, reklamy, oferta produktowa, itp.), informacje on-line (informacje pochodzące
z Internetu/Intranetu, baz danych, systemów wewnętrznych klienta, kanały RSS, itp.) oraz źródła video (obraz pochodzący z kamery, TV, inne). Wszystkie monitory mogą być połączone w bardzo rozbudowana sieć składającą się z dużej liczby ekranów (nawet do kilkuset). Obrazem wyświetlanym na monitorach lub grupach ekranów można zarządzać zdalnie i niezależnie. W ramach architektury przewidywany jest jeden serwer umiejscowiony w centrali, z którym będą łączyły się player’y w pojazdach. Treści wyświetlane w pojazdach aktualizowane będą wykorzystując dostęp do sieci WiFi na zajezdniach lub poprzez Internet. Player’y dynamicznie pobierają treści z serwerów, a ich statusy i obciążenie prezentowane są graficznie, z możliwością zdalnego pobierania zrzutów ekranu w celu kontroli i ułatwienia zarządzania. System może zostać rozbudowany o system obsługi sprzedaży i kreatora szablonów.
Cechy systemu:
  • Zdalne zarządzanie siecią ekranów poprzez Wi-Fi lub GSM;
  • Wyświetlanie różnego rodzaju treści multimedialnych – możliwość wydzielenia pól na ekranie;
  • Intuicyjna obsługa;
  • Możliwość rozbudowy o moduł sprzedażowy i kreatora szablonów.