Analiza pantografu

System nadzoru pracy pantografu pozwala na analizę jego położenia względem trakcji oraz rejestrowanie rozbłysków. W przypadku ustalenia linii styku odbieraka z linią trakcyjną poza dopuszczalnym obszarem,
w przypadku wystąpienia wyładowania lub uszkodzenia nakładki pantografu, fragment zarejestrowanego obrazu zostaje specjalnie oznaczony i zablokowany przed nadpisem. Dyspozytor informowany jest o tym fakcie poprzez system zarządzania (oprogramowanie dyspozytorskie systemów monitoringu w pojazdach), który automatycznie pobiera zdjęcia ze zdarzenia z pozycją GPS. Pozwala to m.in. na zgłoszenie awarii administratorowi sieci trakcyjnej. Kamery do obserwacji pantografu są umieszczone w podgrzewanych obudowach
z oświetlaczami podczerwieni i opcjonalnie z funkcją samooczyszczenia.
Cechy systemu:
  • analiza położenia i pochyleń względem trakcji
  • analiza rozbłysków trakcji
  • analiza wbudowana w kamerę
  • integracja z systemem zarządzania/diagnostyki pokładowej
    i systemem monitoringu w pojeździe.